Thursday, March 3, 2011

Don't sleep and park


Traffic Accident Investigation Report
Case: Reckless Imprudence Resulting to Damage to Property
Reported by : SSg PAF and SSg PMC
Time/Date Rptd : 0130H 08 Oct
TD/P/O: 0115H 08 Oct, vacant space of DND located, Camp Aguinaldo, Quezon City


Parties Involved:
Party I – Make/type : Mitsubishi Montero
Party II – Honda Civic
Party III – Toyota Corolla


Narrative of the incident:

Investigation conducted by this office disclosed that Party I was traveling inside the camp, however, when it reached DND building accidentally bumped Party II, which was then parked at the vacant space. But due to strong impact, Party II – pushed forward hitting Party III, which was also parked thereat.


Kusang loob na salaysay ni Cpt blah blah na ipinagkaloob kay _______ dito sa himpilan ng Command Provost Marshal, GHQ & HSC, AFP, Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City, ngayon ika 8 ng Oct humigit kumulang alas 1130H ng ____ sa harap ng ilang saksi:

Tanong 01 : Ikaw ba ay magsasabi ng buong katotohanan at pawing katotohanan lamang?

Sagot : Opo

Tanong 02 : Ano ang naabot mo sa pag-aaral?

Sagot : Colehiyo

Tanong 03 : Ikaw ba ay marunong bumasa at umunawa ng wikang tagalog?

Sagot : Opo

Tanong 04 : Karapatan mo ang manatiling tahimik at tumangging magbigay ng anumang salaysay hinggil sa kasong ito, karapatan mo rin ang magkaroon ng tulong ng isang abogado na iyong pinili upang alalayan ka habang ikaw ay nagbibigay ng salaysay. Ito ba ay iyong nauunawaan? Magbibigay ka na ba ng salaysay?

Sagot : Oo

Tanong 05 : Maaari mo bang sabihin sa akin ang iyong tunay na pangalan, edad, tirahan at ilan pang bagay na maaaring mapagkakilanlan hinggil sa tunay mong pagkatao?

Sagot : Cpt, 38, DND, Cp Aguinaldo, Q.C.

Tanong 06 : Ano ang dahilan at naririto ka ngayon sa himpilan ng Command Provost Marshal, GHQ & HSC, AFP, Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City at nagbibigay ng malayang salaysay?

Sagot : Nabangan po ang sasakyan ko.

Tanong 07 : Kailan, saan at anong oras nangyari ito?

Sagot : 1230 ng gabi ng 8 Oct

Tanong 08 : Anong sasakyan ang naka-aksidente sa iyo, at ano ang numero ng plaka nito?

Sagot : Honda Civic, JJJ 888

Tanong 09 : Sino ba ang nagmamaneho ng nasabing sasakyan na nakabangga sa iyo?

Sagot : Wala

Tanong 10 : Maaari mo bang isalaysay ang buong pangyayari hinggil sa aksidenteng ito?

Sagot : Nakatulog ako at nabungo ko ang isang sasakyan.

Tanong 11 : Anong parte o bahagi ng sasakyan mo ang tumama sa sasakyan na iyong nasagi o nabangga?

Sagot : Harapan ng kotse

Tanong 12 : Kailan mo maibigay sa akin ang Job Estimate Report at ng mga larawan ng minamaneho mong sasakyan?

Sagot : Bukas

Tanong 13 : Gaano kabilis ang takbo ng minamaneho mong sasakyan nang nangyari aksidente?

Sagot : Mabagal dahil mag park na ako

Tanong 14 : Ano naman ang iyong ginawa, kung mayroon man, upang maiwasan ang aksidente?

Sagot : Nag break

Tanong 15 : Ikaw ba ay may lisensya sa pagmamaneho?

Sagot : Oo

Tanong 16 : Ano ang binabalak mo sa kasong ito?

Sagot : Ayusin

Tanong 16 : Lalagdaan mo ba ang salaysay mong ito bilang patotoo sa lahat ng sinabi mo rito?

Sagot : Oo

Katapusan ng salaysay ni :
________
LAGDA


Babala: Ang mga nabangit na pangyayari ay hango sa tunay na buhay.
Wag na pong mag park kapag inaatok dahil mahirap po ang sagot sa
tanong na “Sino ba ang nagmamaneho ng nasabing sasakyan na nakabangga sa iyo?” Kung ang sagot mo ay “wala.”

No comments: